با ورود تحولات نوين آموزشي در ايران ، درمدتي نسبتاً کوتاه بنياد هاي نظام آموزشي کهن در رويارويي با نو انديشي دگر گون و متحول گرديد. اين جابجايي و تحول آموزشي که چندان ساده و آسان هم صورت نپذيرفته ، برگرفته از تحولات علمي – آموزشي قرون جديد و معاصراروپا بوده است . همزماني استقرار قاجاريه در ايران با تحولات اجتماعي – سياسي ونظامي اروپا ،از آن جمله انقلاب کبير فرانسه و پي آمد هاي آن ، انقلاب صنعتي و نتايج آن ، تحولات و انديشه هاي سياسي فرهنگي در ديار مغرب زمين در قرن نوزدهم ، همگي زمينه را براي زايش و تلور افکار و انديشه آزاديخواهانه و نو گرايانه بيش از پيش فراهم نمود .

مي توان گفت ، که بيشترين تأثير اين نو آوريها ، فرو ريختن نظام هاي آموزشي سنتي و کهن ، در بسياري از مناطق جهان ، از جمله ايران و جايگزيني علوم و آموزش هاي نوين بوده است.

الف) مدارس ابتدايي

دبستان حافظ  شانديز

مدرسه دولتي شانديز در سال تحصيلي 10-1309 در منزل حاج محمد حسين احمدي (بنّا ) تأسيس گرديده است ودر سال تحصيلي 16-1315 به نام دبستان حافظ تغيير نام داده شده و تاکنون به همين نام مي باشد. و از شاگردان آن دوره مي توان از آقاي محسن ابوالحسني فرزند ميرزا محمد ، آقاي حسين آقا مقدم فرزند ميرزا ابراهيم و آقاي محمد عبايي فرزند کربلايي جواد،آقای محمد پناهي شانديز،آقای سيد مصطفي ذاکرين فرزند ميرزا حسن ، آقای علي آقا حسين پور فرزند ميرزا اسماعيل ،آقای قدرت ا... محمدي فرزند کربلايي علي را نام برد . به جهت تعصبات خاص خانواده ها دختران از رفتن به مدرسه محروم بودند تا اين که در سال تحصيلي 18-1317 دختران نيز توانستند در کنار پسران به مدرسه راه يابند و کلاسها مختلط بوده است . وبا توجّه به مدارک موجود در دبستان حافظ شانديز از جمله اولين دختران خانم معصومه رضوي فرزند صدر و خانم فاطمه حسين پور فرزند اسماعيل را مي توان نام برد. تا سال 43-1342 دختران به صورت پراکنده به مدرسه مي رفتند.

از اين سال به بعد با استقبال خانواده ها روبرو شده و تعداد دختران به حد نصاب مي رسد و از سال تحصيلی44-1343دبستان دخترانه مستقل افتتاح می گردد.

اولين مدير دبستان آقاي علي اکبر پژنگي عنبران (( داماد حسن خان)) که از اهالي شانديز بوده را مي توان نام برد . پس از وي آقاي اعتضاد سرابي مديريت مدرسه را بر عهده داشته اند در سال تحصيلي 14-1313 محل مدرسه به منزل شهپر در کوچه مسجد امام حسن (ع) کنوني و پس از آن به منزل آقاي قندي روبروي گلزار شهداء کنوني ودر سال 1335 به محل مدرسه شهيد شباني کنوني نقل مکان مي کند.

در سال تحصيلي 14-1313 داراي چهار پايه بوده است . و کلاس اوّل داراي 24 نفر ، دوّم 16 نفر ، سوّم 9 نفر و کلاس چهارم 7 نفر دانش آموز داشته است. و به علت نبودن پايه هاي بالاتر اکثر دانش آموزان ترک تحصيل مي کردند و آنهايي هم که داراي وضعيبت مالي خوبي بودند فرزندان خود را به مشهد براي ادامه تحصيل مي فرستادند.در سال تحصيلي 30-1329 کلاس پنجم تشکيل مي شود که از جمله شاگردان آن سال مي توان از غلامحسين پورطاهونچي فرزند محمد ، موسي جوان فرزند علي ، محمد باقر افشاري فرزند حسين و علي اکبر عجم خراساني فرزند روح ا.. را نام برد . در سال تحصيلي 31-1330 نيز کلاس ششم تشکيل مي گردد که ازجمله دانش آموزان آن مي توان از منوچهر فتحي فرزند فتح ا... را نام برد. دبستان حافظ تا سال 1343 مختلط بوده و پس از آن پسرانه گرديده است . در سال تحصيلي 86-1385 دبستان به مکان جديد واقع در خيابان ولي عصر «عج» 20 کوچه پرستو به جاي مدرسه راهنمايي شهيد رجايي انتقال يافت . زمين اين آموزشگاه به متراژ 4000 متر مربع وقف(حسينيه خادر و مسجد پايين ده )که توسط حاج ملا حسين نصيری وقف گرديده و در سال 1357 به آموزش و پرورش واگذار گرديده ونصف ديگر آن ملکي بوده که توسط آقاي حاج غلامحسين سمساري اهداء گرديده است.و اين ساختمان در 1200متر مربع توسط دولت در سال 1360 احداث گرديده است. در سال تحصيلي 86-1385 مديريت دبستان را آقاي امير دهياري شانديز بر عهده داشته و داراي پنج پايه که پايه اوّل داراي 46 نفر ، دوّم 63 نفر ، سوّم 50 نفر ، چهارم 55 نفر ، پنجم 46 نفر و پيش دبستاني 15 نفر دانش آموز داشته است . اين آموزشگاه همچنين 20 نفر پرسنل دارد . و از امکاناتي مثل رايانه براي امور دفتري ، دستگاه تکثير ، تلويزيون ، ويدئو ، ضبط وصوت برخوردار مي باشد .

در کنار اين دبستان يک سالن ورزشي در حال احداث مي باشد که مقداری از زمين از موقوفات حاج اصغرخادری و مقداری نيز توسط حاج غلامحسين سمساری واگذار گرديده و فونداسيون آن نيز در سال 1383 توسط ورثه مرحوم محمد حدادي انجام گرديده و براي تکميل آن از اعتبارات دولتي استفاده گرديده است و هنوز در حال احداث مي باشد.

دبستان شهید شبانی شانديز (دخترانه )

به جهت تعصبات خاص خانواده ها دختران از رفتن به مدرسه محروم بودند تا اين که در سال تحصيلي 18-1317 دختران نيز توانستند در کنار پسران به مدرسه راه يابند و کلاسها مختلط بوده است . وبا توجّه به مدارک موجود در دبستان حافظ شانديز از جمله خانم معصومه رضوي فرزند صدر و خانم فاطمه حسين پور فرزند اسماعيل را مي توان نام برد. تا سال 43-1342 دختران به صورت پراکنده به مدرسه مي رفتند و از اين سال به بعد با استقبال خانواده ها روبرو شده و تعداد دختران به حد نصاب مي رسد از سال تحصيلي 44-1343دبستان دختران مستقل افتتاح مي گردد.

اين دبستان در سال تحصيلي 44-1343 تأسيس گرديده ودر سال تحصيلي 45-1344 بنام دبستان دخترانه رابعه شانديز و سپس به دبستان شهيد شباني تغيير نام يافته است. زمين اين آموزشگاه وقف تکيه و حسينيه شانديز که توسط ميرزا عبدا... جواد در سال 1335 خورشيدي به متراژ 1040 متر مربع واگذار شده و اولين ساختمان از عوارض شهرداري ساخته شده و در سال 1377 تجديد بنا گرديده است . در تجديد بنا 20 درصد مردم و بقيه توسط دولت پرداخت شده است. که بعد از ميدان ولي عصر «عج» روبروي شهرداري واقع شده است. از آمار دانش آموزان و اولين مدير مدرکي در دسترس نبود .

درسال تحصيلي 86-1385 مديريت آموزشگاه بر عهده خانم عليپور بوده و داراي 241 نفر دانش آموز مي باشد که به تفکيک پايه عبارتند ا ز اوّل 43 نفر ، دوّم 54 نفر ، سوم43 نفر، چهارم 31 نفر، پنجم 43 نفر و پيش دبستاني 27 نفر مي باشد . و مدرسه داراي نمازخانه ، آزمايشگاه ،کتابخانه ،رايانه براي امور دفتري و دستگاه تکثير، تلويزيون ، ويدئو ، ضبط وصوت مي باشد.

دبستان شرکت فرش مشهد

اين آموزشگاه در سال تحصيلي 84-1383 در شهرک فرش مشهد ، فرش 9 تأسيس گرديد . زمين اين آموزشگاه توسط شوراي محترم شهر شانديز و شهرداري به متراژ 4000 متر مربع واگذار و بناي آن نيز 1500 متر مربع در سه طبقه که در ساخت آن نيز بصورت 50% خير ساز (جناب آقاي مهندس حميدي- مدير عامل شرکت فرش مشهد و آقاي مهندس مستشاري ) و مابقي توسط دولت پرداخت گرديد .

مديريت اين آموزشگاه را خانم زهرا غفوريان گميش باش بر عهده داشتند . اين آموزشگاه داراي 122 دانش آموز که در پيش دبستاني 17 نفر ، پايه اوّل 24 نفر ، پايه دوم 29 نفر ،پايه سّوم 26 نفر، پايه چهارم 18نفر و پايه پنجم 18 نفر بود . دانش آموزان در اين دبستان بصورت مختلط مشغول فرا گيري علم هستند. . اين آموزشگاه در سال تحصيلي 86-1385 داراي 157 دانش آموز که در پيش دبستاني 17 نفر ، پايه اوّل 39 نفر ، پايه دوم 35 نفر ،پايه سّوم 29 نفر، پايه چهارم 19نفر و پايه پنجم 18 نفر بود. اين آموزشگاه آزمايشگاه ، دستگاه تکثير ، تلويزيون و ويدئو براي آموزش تهيه نموده و مورد استفاده دانش آموزان بوده است.

بستان الهام شريعت طربقان

ساخت اين دبستان که در تير ماه 1386 شروع شده واقع درخيابان فرش- فرش 9 ، که زمين آن توسط شوراي محترم شهر شانديز و شهرداري به متراژ 2000 متر مربع به آموزش و پرورش اهداء گرديد که ساخت آن نيز بصورت 50% خير سازتوسط خانم شريعت طربقان و با راهنمايي و هدايت (جناب آقاي مهندس حميدي- مدير عامل شرکت فرش مشهد و آقاي مهندس مستشاري ) و مابقي توسط دولت در حال احداث مي باشد.تاريخ : جمعه دوازدهم آذر ۱۳۸۹ | 8:51 | نویسنده : محمد مولوي |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.